Onze fokkerij

Onze ooien hebben momenteel een vruchtbaarheidsindex tot 126.

Het grootste deel van de ooien bezit het Myomax gen dubbel (Myomax gold). Als een dier drager is van het Myomax gen zal het minder vet aanzetten, bezit een dier het Myomax gen dubbel (Gold) zullen de nakomelingen ook drager zijn van het gen.

Door selectie en rammenkeuze fokken we een swifter schaap met o.a. een goed beenwerk.

Een goede bespiering in combinatie met lengte is belangrijk voor een hoge groeisnelheid. Ondanks de lage krachtvoergift aan de lammeren is onze gemiddelde groei per dag best hoog.

Verder staat vruchtbaarheid in combinatie met melkgift hoog in ons vaandel als een schaap veel lammeren krijgt, moet het ook veel melk geven.

Onze selectiecriteria zijn dan ook:

  • Beenwerk
  • Bespiering
  • Vruchtbaarheid
  • Groeisnelheid
  • Melkgift
  • Lengte

In 2013 hebben we 33 lammeren gespeend bij 11 ooien.
In 2014 hebben we 34 lammeren gespeend bij 11 ooien.
In 2015 hebben we 34 lammeren gespeend bij 11 ooien.
In 2016 hebben we 26 lammeren gespeend bij 11 ooien.
In 2017 hebben we 27 lammeren te spenen bij 12 ooien (6 eerste jaars).
In 2018 hebben we 26 lammeren gespeend bij 10 ooien.
In 2019 hebben we 37 lammeren te spenen bij 12 ooien.